_Driving your interests

ATL Renting

Halten Sie Ihr Unternehmen auf intelligente, sichere und nachhaltige Weise in Bewegung
Mieten Sie den besten Lkw, Auflieger, oder das beste Chassis für Ihr Unternehmen.
Headquarters

ATL Renting

ATL Renting GmbH
Am Diek 43
42277 Wuppertal
Deutschland

+49 (0) 174 37 31 459
info@atlrenting.de

MWST: DE278305695

Datenschutzerklärung

Bei uns sind Ihre Daten in guten Händen.

Wenn Sie unsere Website besuchen, erheben wir, soweit erforderlich, persönliche Daten von Ihnen. Diese werden von uns für die Zwecke verarbeitet, für die wir Ihre Daten benötigen. Da uns diese Daten genauso wichtig sind wie Ihnen, werden wir alles tun, um sie sicher aufzubewahren und Sie darüber zu informieren, wie wir sie zu nutzen gedenken.

Haben Sie Fragen?

Wenn Sie Fragen dazu haben oder etwas unklar ist, können Sie gerne mit uns Kontakt aufnehmen info@atlrenting.de.

ATL Renting GmbH, mit Sitz im Am Diek 43 in 42277 Wuppertal.

Personenbezogene Daten, die wir verarbeiten

ATL Renting verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Gegevens over uw surfgedrag
  • Internetbrowser en apparaat type
Besondere und/oder sensible personenbezogene Daten, die wir verarbeiten

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website-bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@atlrenting.de, dan verwijderen wij deze informatie.

Zu welchem Zweck und auf welcher Grundlage wir personenbezogene Daten verarbeiten

ATL Renting verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • ATL Renting analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
  • ATL Renting volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
Automatisierte Entscheidungsprozesse

ATL Renting neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ATL Renting) tussen zit.

Wie lange wir personenbezogene Daten speichern

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang het nodig is om aan de doeleinden van onze verwerkingen te voldoen. Tenzij er wettelijk een langere bewaartermijn vereist of toegelaten is.

Teilen von personenbezogenen Daten mit Dritten

ATL Renting verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies oder vergleichbare Techniken, die wir nutzen

ATL Renting gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. ATL Renting gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Meer hierover in ons cookiebeleid.

Daten einsehen, anpassen oder löschen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ATL Renting en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens-overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@atlrenting.de. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en rijksregister nummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. ATL Renting wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.privacycommission.be/nl

Wie wir personenbezogene Daten sichern

ATL Renting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@atlrenting.de.

© All rights reserved | ATL Renting GmbH | Am Diek 43 - 42277 Wuppertal, Deutschland | | Branded by MENTALL |